بخش اول

  • 6 دی , 1395
  • کد مطلب 100007


مهم نیست اوضاع اقتصادی جنگل چگونه باشد، شیر هرگز نمی تواند علف بخورد. این غرور نیست، بلکه طبیعت شیر این است.