پکیج مکالمه آلمانی

کلاس های پکیج مکالمه آلمانی

این کلاسها نیمه خصوصی است - تنها 6 نفر سر کلاس حضور دارند. کل دوره 6 ترم هر ترم 2 ماه  مجموع 24 جلسه می باشد که کل دوره یکساله ( 12 ماه ) می باشد.
شرایط برگزاری کلاسهای ترمیک بصورت 3 روز در هفته، روزهای زوج ویژه خانمها و روزهای فرد ویژه آقایان می باشد.
شرایط برگزاری کلاسهای فشرده بصورت 1 روز در هفته ساعت 16.30 الی 19.30 روز چهارشنبه ویژه خانمها و روز پنجشنبه ویژه آقایان می باشد.
در صورتیکه در حد ترم مبتدی هم باشید می توانید در این دوره ها شرکت نموده و تمام نیازهای خود را در زمینه زبان مرتفع سازید.

شهریه کلاسهای پکیج را از این شماره جویا شوید: 34434914

ویژگیهای این کلاسها:
1- از برترین اساتید تهران و کرج برای آموزش در این کلاسها دعوت گردیده است.
2- به علت خصوصی بودن و نفرات کم در هر کلاس تمرکز استاد بر روی هر دانشجو بیشتر است.
3- در این کلاسها ردی یا قبولی معنی ندارد.
4- شهریه آن در مقایسه با کلاسهای عمومی و دولتی بسیار به صرفه تر در نظر گرفته شده است.
5- کتابهایی که در این دوره تدریس میگردد Manschon می باشد.